Privacyverklaring

Via onze webwinkel verwerken wij privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Daarom vinden we het van groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. BlinqKachels is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst of contact opneemt via ons contactformulier, dan ontvangen we hiervoor jouw persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken alleen de gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, bijvoorbeeld jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van je bestelling. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Betalingsgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres